Niet alleen vrouwen, ook mannen hebben te maken met huiselijk geweld. Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende. Er heerst nog een taboe op het onderwerp en mannen vragen niet snel om hulp. Vaak wordt hun problematiek over het hoofd gezien of teniet gedaan. Seksuele geaardheid, huiselijk geweld, eerwraak, financiële uitbuiting en mensenhandel blijven op deze manier onbesproken.

Hulp

Herken je deze problemen? Heb jij hulp nodig, of ken je iemand die hulp nodig heeft? Denk je dat er sprake is van geweld of bedreiging?

Ruim achthonderd mannen klopten de afgelopen jaren aan voor hulp bij de aangesloten instellingen: Stichting Perspektief/Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep, Moviera, Sterk Huis en Kadera.

De eerste stap.

Bel met één van de organisaties die mannen opvangen.
Het gesprek met de hulpverlener kan anoniem verlopen en is vertrouwelijk, onze hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

De samenwerkende organisaties voor mannenopvang zijn ook te bereiken op één (gratis) telefoonnummer:

0800-3100031

Neem in noodgevallen geen risico en bel 112
.

Trainingsaanbod

Noot voor professionals: wij hebben ook een trainingsaanbod dat wij op maat voor u kunnen verzorgen voor de hulpverlening aan mannen. Hiervoor kunt u kontakt opnemen met de heer Vermeulen van Moviera (a.vermeulen@moviera.nl)

Mannenopvang magazine

Om een beter beeld te schetsen over mannenmishandeling en mannenopvang in Nederland besloten de instellingen voor mannenopvang een magazine uit te brengen. Doel van dit magazine is meerledig: het doorbreken van het taboe en de stigmatisering en het onderstrepen van de noodzaak voor opvang. Omdat ook mannen worden mishandeld. Daarbij wil het magazine, met gemakkelijk leesbare artikelen, de weg wijzen naar instanties en initiatieven als er sprake is van geweld. Met bijzondere levensverhalen en interessante interviews schetsen we een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid.

Download Magazine

Ik sta er niet langer
alleen voor’