Blog

Column door Janine | Hoe je met jongens over seks kunt praten
Nieuws

Column door Janine | Hoe je met jongens over seks kunt praten

Glenn vertelt: “Ik heb een groep eerste- en tweedejaarsstudenten Social Work begeleid die een leergemeenschap vormen. In een dergelijke gemeenschap gaan de studenten zelf op onderzoek uit. Deze groep was geïnteresseerd in het slachtofferschap van seksueel geweld onder jongens en mannen. Op de website van het Centrum voor Seksueel geweld is een goede factsheet te vinden.”

“De studenten waren onder de indruk van het gegeven dat 1 op de 5 jongens en mannen in ons land ooit met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken heeft gehad. Daar stonden ze echt van te kijken, want ze dachten aanvankelijk dat het vooral om vrouwelijke slachtoffers gaat. Die zijn er verhoudingsgewijs ook meer, maar die mannen mogen we toch ook niet over het hoofd zien”.

“Door die beeldvorming, waarin er minder ruimte is voor mannelijke slachtoffers, is het voor jongens en mannen alles behalve eenvoudig om zich te uiten als slachtoffer. Bovendien wordt het vaak door professionals en zo ook door de studenten spannend gevonden om met jongens en mannen over een gevoelig onderwerp als seksualiteit te spreken.”

“Mij viel op dat de studenten veel gehad hebben aan een handleiding van Rutgers over het praten met jongens over seks. Uiteindelijk heeft deze groep studenten een workshop ontwikkeld voor de medestudenten om het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Dit is niet alleen belangrijk voor hun latere carrière, maar zijn zijn hiermee ook een voorbeeld voor leeftijdsgenoten. Dat een van de mannelijke studenten zich durfde te uiten over het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat hij eerder heeft meegemaakt tijdens een stage, toont het nut en de noodzaak aan van de aandacht die we voor dit thema op onze opleiding proberen te hebben.
Ik kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk aandacht voor de ervaringen van mannen in het onderwijs is. We zullen de studenten dan ook allemaal wijzen op deze site!”

Over deze columnserie
Te vaak wordt nog lacherig gedaan over mannen die slachtoffer worden van geweld achter de voordeur. Mannenmishandeling komt echter vaker voor dan je denkt en verdient het dan ook om uit de taboesfeer te worden gehaald. Om die reden zal Janine Janssen, lector Geweld in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. In de vorige columns stond telkens een casus centraal. Deze keer is de column iets anders en heeft Janine de handen ineen geslagen met docent Glenn van den Akker die een groep studenten begeleid heeft die zich over de vraag gebogen hebben hoe mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties beter geholpen kunnen worden.

 SLUIT