Blog

Factsheet: Huiselijk geweld tegen mannen
Nieuws

Factsheet: Huiselijk geweld tegen mannen

Er is een factsheet Huiselijk geweld tegen mannen toegevoegd aan de serie factsheets rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Er bestond al een factsheet Partnergeweld. Maar omdat de signalering en aanpak op een aantal punten verschilt, is ervoor gekozen om een aparte factsheet over mannenmishandeling samen te stellen.

Mannenmishandeling is een vorm van partnergeweld. Geschat wordt dat in 40 procent van de huiselijk geweld casuïstiek, er (ook) sprake is van mannenmishandeling. Er worden ongeveer 80.000 mannen per jaar ernstig mishandeld in huiselijke kring.

De factsheet Huiselijk geweld tegen mannen is ontwikkeld door de Blijf Groep, Stichting Wende en Veilig Thuis in samenwerking met diverse ketenpartners. De factsheet maakt deel uit van een serie van meer dan 25 factsheets. Het doel van de factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te helpen bij het signaleren van specifieke typen geweld, mishandeling, misbruik, verwaarlozing en/of uitbuiting.

Klik hier om de factsheet Huiselijk geweld tegen mannen te zien.

Wil je alle factsheets zien die betrekking hebben op verschillende typen geweld? Klik dan hier!

 

Van www.huiselijkgeweld.nl

 SLUIT