Blog

‘Gewelddadige vrouwen’
Nieuws

‘Gewelddadige vrouwen’

In een Amerikaans onderzoek uit 2014 werd gevonden dat orkanen met een vrouwelijke naam meer dodelijke slachtoffers maakten dan orkanen met een mannelijke naam. De verklaring van de onderzoekers was dat mensen geneigd zijn een naderende orkaan met een vrouwennaam, zoals Cindy, minder serieus te nemen dan een orkaan met een mannennaam, zoals Victor. Ze denken dat het wel mee zal vallen en gaan dan niet over tot evacuatie, met als gevolg meer dodelijke slachtoffers. Oftewel, het gevaar van vrouwen wordt onderschat. Vrouwen kunnen echter wel degelijk gewelddadig zijn weten we uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de dagelijkse praktijk. Het effect op hun slachtoffers en omgeving kan desastreus zijn.

Zo hebben kinderen van moeders die gewelddadig of crimineel gedrag vertonen een veel grotere kans op psychische problemen, problemen op school en verslavingsproblemen. Ook belanden ze sneller zelf ook in de criminaliteit.

Over het algemeen worden vrouwen sterker beïnvloed door sociale relaties, zowel in negatieve als in positieve zin. In positieve zin kunnen het beschermende factoren zijn, bijvoorbeeld een goede ouder of vriendin willen zijn. Problemen binnen relaties kunnen echter van grote invloed zijn op vrouwen. Bij vrouwen is het geweld dan ook vaker gericht op hun directe omgeving, zoals hun partner, kinderen, of andere naaste familieleden. Ook worden ze sterker gedreven door hun emoties en problemen binnen relaties.

Vrouwen vormen nog altijd een duidelijke minderheid in gevangenissen en in de forensische zorg (rond de 7%), maar toch lijkt hun aantal te groeien, vooral onder jonge vrouwen. Dit wordt niet alleen in Nederland gezien, ook wereldwijd. Het werkelijke aantal meisjes of vrouwen die geweld plegen ligt waarschijnlijk hoger. We weten dat niet exact, omdat geweld door vrouwen meer verborgen blijft en zich vaker afspeelt ‘achter de voordeur’, zoals geweld naar de partner of kindermishandeling. Kortom, geweld door vrouwen is wel degelijk een probleem, waar nog te weinig maatschappelijke aandacht voor is.

Bovenstaande passages zijn onderdeel van het boek Geweld door vrouwen. Motieven en verklaringen. Vivienne de Vogel is auteur van dit boek met daarin ook een hoofdstuk over partnergeweld door een vrouw. Het boek bevat verhalen van vrouwelijke daders met korte toelichting over hun problematiek.

Op de website van Vivienne de Vogel www.gewelddadigevrouwen.nl staat veel informatie over het onderzoek naar vrouwelijke daders. Vivienne geeft een boeiende workshop op het congres Mannenmishandeling, het taboe voorbij?. Schrijf u nu nog in! Inschrijven is mogelijk tot donderdag 12.00 uur.

 SLUIT