Blog

Hoe hebben studenten het congres mannenmishandeling beleefd?
Nieuws

Hoe hebben studenten het congres mannenmishandeling beleefd?

Kaylee, Pien, Lieve en Maud volgen de opleiding social work in ’s Hertogenbosch. Zij doen, onder leiding van Janine Janssen, onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Onderzoek onder mannen
De groep studenten heeft ervoor gekozen om zich te richten op de doelgroep mannen, mannenmishandeling dus. Daarom was het congres ‘Mannenmishandeling, het taboe voorbij?’ wat zij onder andere nodig hadden voor hun onderzoek.

Pakkend en relevant
Maud licht toe: ‘We hebben al veel onderzoek gedaan naar het maatschappelijk taboe, dus veel wat er in het algemene deel werd verteld, was voor ons niet nieuw. Wel zijn er een aantal dingen naar voren gekomen die we nog niet wisten, maar die wel zeker bruikbaar zijn voor ons onderzoek. Ook vonden we het verhaal dat de ervaringsdeskundige vertelde in combinatie met de verschillende presentaties, erg pakkend en relevant.’

Nieuwe bevindingen
‘Vooral in de workshops zijn we tot veel nieuwe bevindingen gekomen. We hebben ervoor gekozen om ons op te splitsen bij de 2 workshops die wij het relevantste vonden voor ons onderzoek: best practices en hulpverlening aan mannen’ vertelt Pien.

Pien, Lieve Maud en Kaylee schreven een reflectie op de workshops:

De stap om hulp te vragen
De workshop ‘Best practices’ was leerzaam voor ons. Er waren 3 ervaringsdeskundigen aanwezig die hun verhaal deden, maar ze lieten het moment waarop ze de stap zetten om hulp te vragen (voor alsnog) buiten beschouwing. Vervolgens werden wij uitgedaagd om na te denken over hoe zij deze stap gemaakt zouden kunnen hebben. Er werden verschillende ideeën geopperd zoals sociaal netwerk, online, politie, veilig thuis enz.

Vervolgens werd er over de voor en nadelen van deze opties gediscussieerd. Wat we hier bijzonder aan vonden was dat de ervaringsdeskundigen aangaven dat wanneer zij bijvoorbeeld naar de politie gaan, zij vaak niet geloofd en niet serieus genomen worden.

Tevens vertelden zij dat hun partner ervoor gezorgd had dat ze vrijwel geen sociaal netwerk meer over hadden en de mannen dus compleet geïsoleerd waren van hun eigen familie. Dit maakt dat het voor mannen heel moeilijk is om hulp te vragen in dit soort situaties. Toen we een aantal opties besproken hadden, vertelden de mannen hoe zij uiteindelijk de stap gemaakt hadden.

Wat we heel schokkend vonden, was dat een man gevlucht was voor zijn vrouw, en het enige wat de politie toen deed was hem meer tijd geven om hulp te zoeken. Hij gaf aan dat dat het enige was wat de politie kon doen (zeiden ze), en als dat niet gebeurd zou zijn, hij hier waarschijnlijk niet gezeten zou hebben.

Nadat zij hun verhaal gedaan hadden zijn we gaan brainstormen over wat er gedaan kan worden om de stap tot hulpvragen minder groot te maken. Er kwamen interessante dingen uit. Bijvoorbeeld over dat er in België al een campagne is geweest met mannenmishandeling als thema. In Nederland proberen ze dit al jaren te doen maar is dit nog nooit gelukt.

Dit was heel bruikbaar voor ons onderzoek, want wij moeten uiteindelijk voor dit onderwerp een innovatievoorstel bedenken.

Hulpverlening aan mannen
De workshop hulpverlening aan mannen werd gegeven door Rob Straver, Mustapha Aoulad Hadj en Janine Janssen. Dit zijn docenten bij de Avans hogeschool waar wij aan studeren. Het was een leerzame cursus voor ons. Dit komt doordat er een ervaringsdeskundige was die in de mannenopvang van Sterk Huis heeft gezeten.

Dit was erg leerzaam omdat hij vertelde over zijn ervaringen in het huis en wat de hulpverleners hem te bieden hadden. Daarbij werden er veel vragen vanuit de groep gesteld over wat er beter kan in de hulpverlening voor deze mannelijke slachtoffers. Vragen zoals; wat heeft er voor jou geholpen in de hulpverlening? Wat was voor jou de druppel tot het zoeken van hulp? Hoe hebben de hulpverleners jou geholpen in het proces waardoor je weer de persoon bent die je was?

Ook kwamen kwesties zoals het verschil met vrouwen en het geweld dat gepleegd wordt ter sprake. Daarbij ging de workshop vooral over de blik van de maatschappij naar het onderwerp en werd er veel gepraat vanuit ervaring. Dit was voor ons erg leerzaam omdat wij hiermee verder komen in ons onderzoek naar mannenmishandeling.

Conclusie
Kaylee, Pien, Lieve en Maud concluderen dat het congres ‘Mannenmishandeling, het taboe voorbij?’ voor hun onderzoek en voor mannelijke slachtoffers van geweld een belangrijke en relevante dag was.

Lieve: ‘We kunnen veel van de informatie die we gekregen hebben meenemen in ons onderzoek. Ook is het congres helpend geweest voor het maatschappelijke taboe rondom dit onderwerp. We zijn al veel nieuwsartikelen tegengekomen en professionals gaven aan dat zij meerdere keren gebeld werden door bijvoorbeeld de radio. Het doel van het congres: het taboe voorbij, is hier natuurlijk nog niet helemaal mee bereikt, maar er zijn zeker sprongen gemaakt!’

 SLUIT