Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Feiten & cijfers

Mannenmishandeling

Verbale agressie in huiselijke kring*

Mannen 30%
Vrouwen 32%

Fysiek geweld in huiselijke kring**

Mannen 3,7%
Vrouwen 4%

Plegers fysiek geweld in huiselijke kring

Per jaar worden in Nederland ongeveer 80.000 mannen ernstig mishandeld in huiselijke kring.

Mannen die te maken hebben met huiselijk geweld

Mannenopvang Nederland 2022

37 plekken mannenopvang, verdeeld over 5 organisaties.

In de mannenopvang krijg je hulp bij

Cliënten blijven gemiddeld 249 dagen in de mannenopvang

Leeftijd clienten

19-35 jaar 54%
35-55 jaar 39%
55+ jaar 7%

Type huiselijk geweld

Eergerelateerd geweld
8%
(Ex-) Partnergeweld
56%
Mishandeling door kind(eren)
2%
Mensenhandel
15%
Overig
19%
Video afspelen over Fragment: Ludwig vertelt over zijn ervaringen met mannenmishandeling

Bronnen:
Prevalentiemonitor huiselijk geweld, CBS 2022
Dataset mannenopvang 2022
Factsheet Huiselijk geweld tegen mannen, Blijf Groep 2018

*Verbale agressie in huiselijke kring

In 2022 gaf bijna de helft (45 procent) van de bevolking van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen vijf jaar een of meerdere vormen van verbale agressie door iemand uit de huiselijke kring te hebben meegemaakt. Een op de drie (32 procent) maakte dit ook in de afgelopen 12 maanden mee; dit komt neer op bijna 4,6 miljoen personen. In de meeste gevallen ging het om schreeuwen of gillen (21 procent), boos weglopen tijdens een ruzie (20 procent), of beledigen en/of vloeken (18 procent). Het percentage dat in 2022 aangaf in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van verbale agressie in huiselijke kring is vergelijkbaar met dat van 2020 (31 procent). Dit geldt eveneens voor de afzonderlijke vormen ervan en voor het slachtofferschap van verbale agressie in de afgelopen vijf jaar (in 2020 46 procent; in 2022 45 procent).

Vrouwen maken iets vaker verbale agressie mee dan mannen (33 tegen 30 procent). Biseksuele mannen (45 procent) en vooral biseksuele vrouwen (55 procent) hebben vaker last van verbale agressie in huiselijke kring dan homoseksuele en heteroseksuele personen.

**Fysiek geweld in huiselijke kring

In 2022 gaf 7 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder aan dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van een of meerdere vormen van fysiek geweld door iemand uit de huiselijke kring. Vier procent werd ook in de afgelopen 12 maanden slachtoffer; dit komt neer op bijna 560 duizend personen. Dezelfde percentages werden gevonden in 2020. Ook de prevalentie van de onderliggende vormen van fysiek geweld is niet gewijzigd tussen 2020 en 2022. In de meeste gevallen werden de slachtoffers geslagen (1,5 procent) of dreigde de pleger met lichamelijke pijn (1,4 procent).

Slachtofferschap van fysiek geweld in de huiselijke kring komt nagenoeg even vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Biseksuele personen zijn vaker slachtoffer dan heteroseksuele personen.


6/15
1. Cover
2. Inhoudsopgave
3. Voorwoord
4. Het gaat niet om sekse, het gaat om gender
5. Binnen de muren van de mannenopvang
6. Mannenopvang feiten & cijfers
7. Clientinterview
8. Cultuursensitief werken door Jeroen Mastwijk
9. Overzicht hulpverlening en support
10. Vivienne de Vogel over vrouwen die geweld plegen
11. Ex-pleger aan het woord
12. Ervaringsdeskundige mannenmishandeling aan het woord
13. LHBTI: factsheet met feiten en cijfers
14. Seksueel geweld tegen mannen
15. Signalenkaart & Tips
 SLUIT