Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Door Anoek Boers – Kadera

Huiselijk geweld kent vele vormen, zoals

Partnergeweld

Psychische mishandeling

Ouderen-
mishandeling

Seksueel geweld, dwang en intimidatie

Eergerelateerd geweld

Verwaarlozing

Dreigen met beperken omgang kinderen

Stalking

Valse beschuldigingen

De signalen die kunnen wijzen op mannenmishandeling

De kans op geweld is groter wanneer

Waarom geweld tegen mannen onderbelicht blijft

1/3 van de slachtoffers praat er met niemand over. Dat is vaak uit schaamte, boosheid en machteloosheid.

Mannen spreken liever van ‘relatie- of gezinsproblemen’, dan van ‘huiselijk geweld’.

Het is makkelijker om andere zaken, zoals werk of financiën, als oorzaak van problemen aan te wijzen.

Mannen grijpen eerder naar verdovende middelen, dan de oorzaak aan te pakken.

Een groot deel van de mannen mijdt contact met de hulpverlening.

“Echte mannen laten zich niet slaan.”
“Wat ben je dan voor watje.”
“Hij zal het wel verdiend hebben.”
“Een man moet voor zichzelf kunnen zorgen.”
“Als ik de politie bel en zij geeft mij de schuld, ben ik bang dat ze haar eerder geloven dan mij.”
“Natuurlijk ben ik sterk genoeg om me te verdedigen. Maar zij is de moeder van mijn kind, zoiets doe je niet.”

Doorbreek de taboes en vooroordelen


15/15
1. Cover
2. Inhoudsopgave
3. Voorwoord
4. Het gaat niet om sekse, het gaat om gender
5. Binnen de muren van de mannenopvang
6. Mannenopvang feiten & cijfers
7. Clientinterview
8. Cultuursensitief werken door Jeroen Mastwijk
9. Overzicht hulpverlening en support
10. Vivienne de Vogel over vrouwen die geweld plegen
11. Ex-pleger aan het woord
12. Ervaringsdeskundige mannenmishandeling aan het woord
13. LHBTI: factsheet met feiten en cijfers
14. Seksueel geweld tegen mannen
15. Signalenkaart & Tips
 SLUIT