Loading
Even geduld a.u.b. het magazine wordt geladen...

Niet alles is
wat het lijkt!

Jeroen Traas
Voorzitter bestuurgroep Mannenmishandeling
en directeur-bestuurder Kadera 
Foto: Danielle de Grave

Voorwoord

Herken je dat? Dat hoe meer je ergens over leert, hoe ingewikkelder het in elkaar blijkt te steken? Huiselijk geweld is daar zo’n voorbeeld van. Toen ik als bestuurder bij vrouwenopvangorganisatie Kadera in dienst trad, was mijn beeld over huiselijk geweld redelijk eendimensionaal. Huiselijk geweld gaat over onschuldige vrouwen die slachtoffer zijn van geweld door gewetenloze mannen, dacht ik. Het woord vrouwenopvangorganisatie zegt misschien al genoeg: Kadera biedt opvang en hulp thuis aan mannen, vrouwen en hun kinderen en is dus veel meer dan een vrouwenopvang, maar toch wordt dit nog altijd zo genoemd.

Door de jaren heen heb ik geleerd dat huiselijk geweld vele verschijningsvormen kent. Dat de context waarin dat geweld voorkomt, erg belangrijk is. Soms is er sprake van eenzijdig geweld, maar een relatiedynamiek kan er net zo goed voor zorgen dat beide partners zowel slachtoffer als pleger zijn.

Ik leerde ook dat gender -en de opvattingen die de samenleving heeft over de rol die elk gender zou moeten spelen- vrouwen in een kwetsbare positie kunnen plaatsen, waardoor zij slachtoffer worden. Maar hoe zit dat eigenlijk bij mannen? Komen zij in het verhaal over huiselijk geweld alleen voor in de rol van pleger? In 2023 woonde ik een Europese conferentie over huiselijk geweld bij, waarin nauwelijks aandacht was voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Over mannelijke plegers werd wél gesproken. Zouden klassieke genderopvattingen hier een rol in spelen? Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn? Dat zij het ‘sterke’ geslacht zijn, zorgen voor het gezin en daar de dienst uitmaken? Of speelt hier meer?

De cijfers

Uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2022 van het CBS blijkt dat vrijwel evenveel mannen als vrouwen slachtoffer werden van fysiek geweld in huiselijke kring. Hoe kan het dan dat onze aandacht vooral uitgaat naar vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld? En dat het hulpaanbod voor mannelijke slachtoffers (nog) niet in verhouding staat tot het aanbod voor vrouwen?

Hulp bieden

Hoe helpen we mannen die door hun vrouw worden getreiterd, vernederd en mishandeld? Mannen die omwille van de kinderen niets terug durven te doen. Die niet uit de situatie durven of kunnen stappen, uit angst dat zij door diezelfde vrouw vals beschuldigd worden en daardoor nog meer risico lopen? Hoe helpen wij de mannen die moeten vluchten voor hun eigen familie omdat hun seksuele voorkeur niet wordt geaccepteerd binnen de omgeving waarin zij leven? En wat te denken van de mannen die te maken hebben fysieke en psychische aandoeningen binnen het gezin, die zorgen voor een continue spanningsveld en escalaties?

Allemaal vragen die mij -en vele professionals met mij- bezighouden. Zoals ik al zei: huiselijk geweld kent vele gezichten. Iedereen verdient hulp als het niet meer lukt om de veiligheid thuis te herstellen. Ook mannen. Zéker ook mannen!

In dit magazine lees je meer over mannen die slachtoffer werden van geweld. Over de hulp die beschikbaar is en de drempels die je als man tegenkomt. Ik wens dat dit magazine bijdraagt aan meer maatschappelijk en professioneel begrip voor de man als slachtoffer van huiselijk geweld. Zodat we samen -binnen de hulpverlening én de samenleving- toe kunnen werken naar een passend hulpaanbod.

Door Jeroen Traas – Voorzitter bestuurgroep Mannenmishandeling en directeur-bestuurder Kadera 

Video afspelen over Bekijk fragment over het verschil tussen mannenopvang en vrouwenopvang

COLOFON

Hoofdredactie

Anoek Boers, Kadera & Elise van den Hoek, Moviera

EINDREDACTIE

Jony van den Berg (KesslerPespektief)

REDACTIE

Anoek Boers, Elise van den Hoek, Janine Jansen, Jeroen Traas, Jony van den Berg, Marco van den Berg, Marit Kunnen, Indie van de Ven, Katrien de Vaan

VORMGEVING

Martijn Homan

FOTOGRAFIE

Aangekocht beeld, mits anders vermeld.

WEBSITE

mannenmishandeling.nl

© 2024

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of typfouten.

Het magazine mannenopvang is een gezamenlijke uitgave van de mannenopvangorganisaties Arosa, Blijf Groep, Kadera, Moviera en Sterk Huis.

MET BIJZONDERE DANK AAN

Alle geïnterviewden die hun (persoonlijke) verhaal met ons wilden delen: Ishaan*, Iva Bicanic, Jeroen Mastwijk, Moussa*, Nicole, Simone, Tom, Vivienne de Vogel, Katrien de Vaan en de schrijvers van de geraadpleegde bronnen voor dit magazine. En natuurlijk de professionals die zich dagelijks inzetten voor mannen die te maken hebben met huiselijk geweld en mensenhandel.


3/15
1. Cover
2. Inhoudsopgave
3. Voorwoord
4. Het gaat niet om sekse, het gaat om gender
5. Binnen de muren van de mannenopvang
6. Mannenopvang feiten & cijfers
7. Clientinterview
8. Cultuursensitief werken door Jeroen Mastwijk
9. Overzicht hulpverlening en support
10. Vivienne de Vogel over vrouwen die geweld plegen
11. Ex-pleger aan het woord
12. Ervaringsdeskundige mannenmishandeling aan het woord
13. LHBTI: factsheet met feiten en cijfers
14. Seksueel geweld tegen mannen
15. Signalenkaart & Tips
 SLUIT