Landelijk Netwerk

Zes organisaties verdeeld over Nederland bieden hulp en opvang aan mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mishandeling. Afgelopen jaren hebben we al meer dan negenhonderd mannen opgevangen. Naast hulp en opvang zetten we ons ook in om meer bekendheid te geven aan dit belangrijke onderwerp. Door het taboe op mannenmishandeling is er veel onzichtbare ellende. Mannen vragen niet snel om hulp. En om geweld te stoppen is dat juist ontzettend belangrijk.

Amsterdam

Blijf Groep

Blijf Groep helpt huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden, coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met dit soort geweld te maken heeft. Met onze hulp vinden vrouwen én mannen de kracht om hun leven weer in eigen hand te nemen.

Blijf Groep werkt veilig, toekomstgericht en met open vizier. De nadruk in onze hulpverlening ligt niet alleen op vluchten voor geweld, maar op het stoppen ervan. Onze locaties zijn niet geheim, wel veilig. Want veiligheid maakt je samen.

Delft

Stichting Perspektief

Elk mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. Perspektief biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij huiselijk geweld. In onze aanpak gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Wij streven ernaar dat iedere cliënt weer krachtig en zelfbewust in het leven staat en niet opnieuw slachtoffer zal worden van huiselijk geweld.

Rotterdam

Arosa

Elk mens heeft recht op een veilig leven zonder geweld. Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij huiselijk geweld. In onze aanpak gaan wij uit van de eigen kracht van de cliënt. Wij streven ernaar dat iedere cliënt weer krachtig en zelfbewust in het leven staat en niet opnieuw slachtoffer zal worden van huiselijk geweld.

Tilburg

Sterk Huis

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. We zijn er voor Kinderen, vrouwen, mannen en gezinnen. We bieden opvang en behandeling bij complexe problemen. Altijd warm en veilig. Met deskundige en innovatieve hulpverlening om trauma’s te verwerken en te bouwen aan een stevige ontwikkeling. En we zijn sterk gericht op opleiding en werk als basis voor de toekomst.

Utrecht

Moviera

Moviera staat voor een veilige toekomst thuis. Samen doorbreken wij huiselijk geweld en mensenhandel. We zijn betrokken bij onze cliënten met een open houding. We tonen lef en doen wat nodig is voor duurzaam herstel. Daarbij zoeken we vanuit onze expertise op het gebied van veiligheid de verbinding met samenwerkingspartners.” 


Zwolle

Kadera

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

NIEUWSBRIEF

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en ontvang een paar keer per jaar het laatste nieuws.
Algemene Informatie

Huiselijk geweld en mishandeling kan iedereen overkomen. Ook mannen. Door het taboe op mannenmishandeling is er veel onzichtbaar leed. De gevolgen van mishandeling zijn ontzettend groot. Schaamtegevoel, machteloosheid en de reactie van de buitenwereld maakt dat mannen vaak bang zijn om hulp te vragen.

VORMEN VAN MISHANDELING

  • Huiselijk geweld door de partner of kind.
  • Seksuele intimidatie op het werk.
  • Seksueel geweld. (meestal door andere mannen)
  • Mishandeling op straat. (dit komt met name voor bij homoseksuele mannen)
  • Gedwongen prostitutie.
  • Eergerelateerd geweld.
  • Mensenhandel
  • Financiële uitbuiting
  • Emotionele verwaarlozing
  • Psychische mishandeling
 SLUIT