Start

Onze missie in 6 stappen

Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van ontwikkelen. Daarbij spelen verschillende ontwikkelingen een belangrijke rol, waaronder: de roep om participatie, verantwoordelijkheid, duurzaamheid de deeleconomie, collectieven en een actievere rol voor de bewoners van de stad.
Een levendige mix met inspirerende mensen met diverse talenten als grondleggers voor een participerende circulaire samenleving.

De 6 principes gaan over een houding van alle betrokkenen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, scholen, gemeentes en de bewoners van stad. We tonen het lef om een unieke club mensen bij elkaar te krijgen die écht betrokken willen zijn bij onze participerende circulaire samenleving.

1 - Participerende circulaire inclusieve samenleving

STAP voelt zich verantwoordelijk voor een circulaire en inclusieve samenleving. Wij werken aan een participerende samenleving met als doel het verhogen van de levens kwaliteit.

Wij werken aan een duurzame verbinding van mensen en organisaties met elkaar en met de samenleving, wij nemen beslissingen vanuit het overzicht van de totale problematiek om antwoord te geven op steeds complexere uitdagingen en geven antwoorden om mensen te laten participeren in onze inclusieve samenleving.

2 - Lokale verankering

We geloven in lokale verankering om sociale en culturele verbindingen te maken. Dat vraagt om een open, tolerante en onderzoekende houding. Daarom geeft STAP voorrang aan samenwerkingen en initiatieven met lokale partijen.

3 - Diversiteit

STAP koestert diversiteit, omdat Nederland een multiculturele samenleving is. Het betekent dat we een optimale samenleving willen creëren met flexibele, participerende, productieve, tolerante en dynamische inwoners.

STAP gaat uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daar bij past, STAP gaat niet uit van de beperkingen maar vanuit het talent.

4 - Verbinden

Alles wat STAP doet voegt waarde toe aan de inclusieve samenleving. STAP werkt met mensen jong en oud vanaf 16 tot 65 jaar, die zich willen ontwikkelen op de participatie ladder.

STAP brengt mensen bij elkaar en verbindt de inwoners met hun buurt, stad dan wel samenleving.

5 - Maatschappelijke betekenis

STAP hecht waarde aan het toevoegen van betekenis en maatschappelijke meerwaarde. Waarde die ingaat op welzijn, integratie en participatie in onze samenleving. Alles wat we doen voegt waarde toe aan de inclusieve samenleving.

Zoals het opheffen van: het isolement tot de samenleving, het missen van sociale contacten, ontbreken van collectieve activiteiten en begeleiden naar onbetaald of regulier werk.

6 - Samenwerken

STAP gelooft in samenwerking omdat het ons inspireert en uitdaagt. Wij zoeken naar een gestructureerde dialoog vanuit kwaliteit. We geloven in lokale verankering om sociale en culturele verbindingen te maken. Wij faciliteren cross-overs tussen gemeentes, inwoners en lokale werkgevers.

STAP is voortdurend actief met alle partijen om continu te anticiperen op de ontwikkelingen, dat vraagt om een gestructureerde dialoog met visie.

 SLUIT