Blog

Webinar mannenmishandeling
Nieuws

Webinar mannenmishandeling

27 juni – Webinar mannenmishandeling

Mannenmishandeling komt meer voor dan veel mensen denken. In 2008 zijn de opvangorganisaties Perspektief, Blijf Groep, Moviera en Arosa gestart met de opvang van mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Voor het eerst in de geschiedenis kwam er aandacht voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, wat uniek is in de wereld.  Dat mannen slachtoffer kunnen zijn van huiselijk geweld, kwam ook naar voren uit het onderzoek van Van der Veen en Bogaerts uit 2010: circa 40% van de slachtoffers van huiselijk geweld bleek man. In 2017 is de mannenopvang uitgebreid met de opvangorganisaties Kadera en Sterk Huis om de landelijke spreiding van de mannenopvang te verbeteren.

15 jaar hulp aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld

Dit jaar bestaat de mannenopvang in Nederland 15 jaar. Met ons Webinar 15 jaar mannenopvang (27 juni van 15.00 tot 17.00 uur) staan we stil bij wat we in die afgelopen 15 jaar hebben bereikt.

Aan het woord komen hulpverleners die iets vertellen over vormen van huiselijk geweld tegen mannen, hoe je mannenmishandeling kunt herkennen en wat mogelijkheden voor hulp zijn. Wat zeggen onderzoeken over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, wat zegt onderzoek over vrouwelijke plegers.

Ervaringen uit de praktijk; zowel vanuit het perspectief van een mannelijk slachtoffer als een vrouwelijke pleger. Zij zullen beiden hun verhaal delen en staan open voor vragen en reacties van de toehoorders.

De positie van vaders in huiselijk geweld relaties wordt belicht. Bijvoorbeeld aan de hand van dagelijkse situaties en gezien vanuit juridisch oogpunt.

Voor wie

Het Webinar is interessant voor professionals die werken bij organisaties die vallen onder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, medewerkers van politie, justitie en andere professionals die bijvoorbeeld veel met mannen werken. Daarnaast is het Webinar interessant voor vrijwilligers, studenten social work en beleidsadviseurs. En natuurlijk is iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp van harte welkom het Webinar bij te wonen.

Aanmelden of meer informatie

Aanmelden voor het Webinar kan via deze link.

Meer informatie: www.mannenmishandeling.nl/contact

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

 SLUIT