Janine Janssen, dagvoorzitter

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Lees meer over Janine haar loopbaan en publicaties op de website van Avans Hogeschool.

 

Ludwig van Dijk

Ervaringsdeskundig vanuit een gewelddadige relatie, inzet vanuit deze ervaring in diverse netwerken en samenstellingen (Moviera, Slachtofferhulp, etc.)

Tijdens het webinar vertelt Ludwig over zijn ervaringen vanuit de praktijk en de lange weg uit een relatie, het leven na de relatie en de problematiek van de stoere man die geen slachtoffer wil zijn maar alles zelf denkt op te kunnen lossen.

Ludwig werkte eerder mee aan de documentaire Vrouw slaat man.

 

Adrie Vermeulen

Adrie Vermeulen geldt als één van de pioniers binnen de Mannenopvang Nederland. Zijn computer staat bomvol onderzoeken en rapporten over het onderwerp. Daaronder ook de beleidsbrief ‘Beschermd en Weerbaar’, welke wordt gezien als de start van de pilot G4 Mannenopvang. Een pilot waar Adrie, momenteel zorg coördinator bij Moviera en trainer bij RINO Groep, al vanaf het begin actief is betrokken.

Adrie strijdt al jaren voor erkenning dat ook mannen gebukt gaan onder dwang of geweld in afhankelijkheidsrelaties. “Ook zij krijgen soms klappen van hun partner”, zegt hij. “Of worden slachtoffer van mensenhandel of eer gerelateerd geweld. Probleem is alleen dat de maatschappij hen nog altijd vooral ziet als dader."

 Recentelijk deed Adrie samen met een cliënt zijn verhaal in het AD. Dit Premium artikel is gratis te lezen voor ingelogde gebruikers. 

 

Nicole van Zon

Nicole is ruim 15 jaar werkzaam bij Sterk Huis.
Zij heeft al die tijd bij de vrouwenopvang gewerkt. Sinds 2017 is daar ook de mannenopvang bij gekomen toen deze opgezet werd bij Sterk Huis.

De hoop van Nicole is dat we in de toekomst niet meer spreken over vrouwen- en mannenopvang, maar van veilige opvang en dat er geen onderscheid meer is tussen het hulpaanbod voor vrouwen en mannen.

 

Vivienne de Vogel 

Vivienne de Vogel is psychologe en sinds 2017 lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar Forensische zorg aan de Universiteit Maastricht en werkt zij als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten.

Vivienne richt haar onderzoek op verdere verbetering van de kwaliteit van forensische zorg op gebied van risicotaxatie, het werk van zorgprofessionals en continuïteit in de zorg. Ze publiceert regelmatig over haar werk, bijvoorbeeld het boek Geweld door vrouwen- Motieven en verklaringen, bestemd voor een breed publiek. Ook ontwikkelde ze risicotaxatie-instrumenten.

Bron: Hogeschool Utrecht

 

Jeroen Mastwijk

“Ik ben Jeroen, Operationeel Expert Zorg & Veiligheid  basisteam Utrecht-Noord. Inmiddels werk ik ruim 20 jaar bij de politie waarvan ik zeker 15 jaar actief ben op het bestrijden van geweld aangaande de thema’s huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, stalking en kindermishandeling. Ik bedien vanuit mijn huidige portefeuille ook jeugd, persoonsgerichte aanpak, verwarde personen en dierenwelzijn. Vanuit dit brede pallet kan ik vanuit mijn loopbaan ook voorbeelden naar voren halen van mannelijke slachtoffers die uiteindelijk in de opvang terecht gekomen zijn.

Waar ik graag over wil vertellen in de webinar is hoe de politie is ingericht op het thema huiselijk geweld/stalking, welke werkafspraken er zijn, welke overlegvormen er zijn, welke samenwerkingsverbanden er zijn met partners en hoe wij geborgd hebben om casuïstiek op de langere termijn te kunnen borgen. Een tip van de sluier is hier de positie van de wijkagent en/of casusregisseur.

Wilt u weten wie uw wijkagent of wie de wijkagent van een cliënt is? Kijk dan op www.politie.nl.

Lees ook het interview met Jeroen op pagina 11 van het magazine Mannenmishandeling.

Meld je nu aan voor het webinar

 SLUIT